właściciel

własności

Mały biznes.

Zdjęcia-046.jpg

  Ciężki los małych prywatnych biznesów rozpoczął się wraz z pojawieniem się kapitalizmu w naszym kraju.

  Na przełomie lat 1989/1990 w Polsce rozpoczął się ustrój kapitalistyczny, a wraz z nim ogromna konkurencja prywatnych biznesmenów, która doprowadziła do wyparcia z rynku przedsiębiorców słabiej radzących sobie na rynku i rozkwit biznesów konkurencyjnych i dochodowych.

  Dzięki otwarciu granic naszego kraju i wpuszczeniu na teren Polski inwestorów zagranicznych, konkurencja stała się ostra i zaciekła. Zagraniczny biznes dzięki swojemu nowoczesnemu marketingowi przejął wszystkich klientów, którzy wcześniej korzystali z usług polskich biznesów i rzemieślników.

  Już wówczas wiele polskich biznesów zawiesiło swoją działalność, zakłady usługowe i handlowe były masowo likwidowane, pozostali ci najbardziej wytrwali, którzy pomimo strat finansowych nadal prowadzą swój fach z powodów hobbystycznych, pomimo, że bieda często zagląda im do warsztatów.

Zdjęcia-047.jpg