właściciel

wspólnoty

Odpowiedzialność zbiorowa.

Zdjęcia-003.jpg

 

  Odpowiedzialność zbiorowa, za sprzęty publiczne uszkodzone przez nieznanych sprawców.

  Jeśli określone sprzęty są współwłasnością wielu osób, to troska o te sprzęty powinna rozkładać się po równo na wszystkich współwłaścicieli.

  Nie zawsze jest to łatwe do osiągnięcia, jednak wiele wspólnot właścicieli radzi sobie z tematem współodpowiedzialności.

  Jednym z możliwych rozwiązań tej sytuacji jest zakup ochrony dla takich sprzętów.

  Pod wpływem częstych zniszczeń tak zwanych "rzeczy niczyich" według niezorientowanych przechodniów, które jednak zawsze mają właścicieli, jak się często okazuje dopiero po fakcie ich zniszczenia, wiele wspólnot właścicieli danej rzeczy zdecydowało się zatrudnić ochronę dla tych sprzętów. Do tego typu sprzętów z nieznanymi powszechnie właścicielami należą choinki świąteczne na korytarzach, ławki i śmietniki, popielniczki w miejscach użyteczności publicznej, drzewka na skwerach, krzaki i klomby, drzwi, kaloryfery i skrzynki pocztowe i wiele innych sprzętów użytkowanych przez ogół.